12.5.13

கைப்பேசியும் வலைப்பதிவுகளும் மின்னஞ்சல் இணைப்புகளும்


கைப்பேசியும் வலைப்பதிவுகளும் மின்னஞ்சல் இணைப்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாதவை. நான், இணையமுலவுவது 100/100 கைப்பேசியில்தான். விசைப்பலகை, தமிழ்விசையின் 'தமிழ் 99.'

மின்னஞ்சலில் விடுக்கப்படும் இணைப்புகளையும் படங்களையும் கைப்பேசியில் திறக்கவும் தமிழ் பிளாக்கர் வலைப்பதிவில் பதியவும் இயலாது.
குமுக வலைத்தளங்களில் நீங்கள் போடும் படங்களை எளிதில் ஆன்டிராய்டு கைப்பேசியில் பார்க்கலாம். பதிய வாய்ப்பில்லை. இன்றைய நிலையில் முகநூல் டுவிட்டர் முதலான குமுக தளங்களை வெற்றியுடன் பயன்படுத்துபவர் பலர். அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும்..புரிந்து கொண்டு நிஅழ் நீரோட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுங்கள்.