7.1.14

பஞ்சு விடு தூது


2 comments:

Premalatha Jawahar said...

நூல் எங்கு கி்டைக்கும்?

அ. பசுபதி said...

கலைமாமணி அந்தாதிச் செல்வர் புலவர் அரங்க. நடராசன், அகத்தியர் அச்சகம், நடராஜய்யர் தோட்ட்ம். சாரம், புதுச்சேரி - 605 013 அவருக்கு மடலெழுதுங்கள். ஏனெனில், காது கேட்காது. என்பதால் தொ.பே. எண் தரவில்லை.