3.3.13

தேடல் - தேவமைந்தன்"தேடல் மட்டுமே வாழ்வின் எச்சம்

நிகழ்'இன்று' மட்டுமே

உனக்கு மிச்சம்." - தேவமைந்தன்

26/12/1998 (பாட்டரங்கம்)

3 comments:

எஸ். ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி said...

நெஞ்சைத் தொட்ட வரிகள். எஸ். ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி (பிரெஞ்சுப் பேராசிரியர்)

எஸ். ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி said...

நெஞ்சைத் தொட்ட வரிகள். எஸ்.ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி

அ. பசுபதி said...

மிகவும் நன்றி ஐயா:-)